HotLine: 0933 253 386

Email: dulichbocatvang@gmail.com

Singapore

Singapore

Một Hành Trình 2 Điểm Đến Singapore - Malaysia
6 Ngày 5 Đêm
Một Hành Trình 2 Điểm Đến Singapore - Malaysia
Phương tiện: icon 

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Ngày đi: 30/10; 6,13,20,27/11; 4,11/12

10.990.000 đ
Singapore - Malaysia
5 ngày 4 đêm

Giá:

8.990.000 VNĐ

Singapore - Malaysia
Phương tiện: icon 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày đi: 20,27/10; 3,10,17,24/11; 1,8/12

8.990.000 đ
Một Hành Trình 3 Quốc Gia singapore - Đảo BaTam - Malaysia
6 ngày 5 đêm
Một Hành Trình 3 Quốc Gia singapore - Đảo BaTam - Malaysia
Phương tiện: icon 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày đi: 18,22,25,29/9; 2,6,9,13,16,20,23,27,30/10;3,6,10,13,17,20,24,27/11

8.990.000 đ
9.990.000 đ
Singapore - Malaysia – Indonesia
6 ngày 5 đêm
Singapore - Malaysia – Indonesia
Phương tiện: icon 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày đi: 5,19,26/09

11.499.000 đ
Du lịch Malaysia Kuala Lumpur - Genting
4 NGÀY 3 ĐÊM
Du lịch Malaysia Kuala Lumpur - Genting
Phương tiện: icon 

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Ngày đi: 20,27/09

6.299.000 đ
SINGAPORE - MALAYSIA 6N5Đ
6 NGÀY 5 ĐÊM

Giá:

11.490.000 VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA 6N5Đ
Phương tiện: icon 

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Ngày đi: 5,19,26/09

11.490.000 đ
TOUR SINGAPORE - MALAYSIA 6N5Đ
6 NGÀY 5 ĐÊM

Giá:

10.990.000 VNĐ

TOUR SINGAPORE - MALAYSIA 6N5Đ
Phương tiện: icon 

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Ngày đi: 14,21/12

10.990.000 đ
SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ
5 NGÀY 4 ĐÊM

Giá:

10.999.000 VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ
Phương tiện: icon 

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày đi: 7,14,21,28/7,1,7,14,16/8

10.999.000 đ
11.990.000 đ
 SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA HÈ 2018
6 NGÀY 5 ĐÊM
SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA HÈ 2018
Phương tiện: icon 

Thời gian: 6 NGÀY 5 ĐÊM

Ngày đi: 5,19,26/09

10.390.000 đ